İlkelerimiz

– Sınıfsız, sömürüsüz, eşit, özgür ve kardeşçe bir dünyayı savunuyoruz. Sınıfsız, sömürüsüz bir dünya ve ülke için ‘üretenlerin yönetmesi’ gerektiğini düşünüyoruz. Emekçilerin ekonomik talepleriyle özgürlük ve demokrasi mücadelesi arasında bağ kuruyor ve bu alanlarda işçi sınıfının sözünü söylemesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

– Emek ve sermaye arasındaki mücadelede ‘emek ve sermaye arasında işbirliği, aynı gemideyiz, biz bir aileyiz’ gibi kavramlara karşı çıkıyoruz. İşçi sınıfı üzerinde yapılan bu propagandaların hayatta geçerli olmadığı ortadadır. Sermaye sınıfı kendi çıkarlarına göre hareket ediyorken işçi sınıfı da sınıf çıkarlarına göre hareket etmelidir düşüncesini hayata geçirmek için çabalıyoruz.

– Derneğimizin tüm işleyişi demokratiktir. Yönetim Kurulu’na, hatta “Başkan’a” daraltılmış yönetim yetkisini reddediyoruz. Yönetim yetkisini tüm üyelere yaymak için çalışıyoruz. Yönetim Kurullarında görev alan üyelerin temel görevlerinden birini de yönetim yetkisini tabana yaymak olarak belirlerken üyelerin söz, karar süreçlerine katılımını artıracak araçlar (komisyonlar, çalışma grupları, birimler vs.) inşa etmek için çaba harcıyoruz. Kendi ‘tek adamlarımızı’ ortaya çıkarmayacak, başkan merkezli örgütlenmeyi reddedeceğiz.

– Dil-din-mezhep-ırk ayrımını reddediyor ve tüm işçilerin ayrımsız örgütü olmayı hedefliyoruz. Göçmen işçilere yönelik işçi sınıfı içerisinden gelebilecek tepkilere karşı net bir duruş ortaya koyacağız ve işçi sınıfının sermayeye karşı birliği ilkesinden taviz vermeyeceğiz

– Derneğimizde örgütlenmek sendikalara üye olmanın yerine ikame edilemez. Dernek, üyelerini ve diğer emekçileri sendikalı olmaya çağırıyor ve sendikal faaliyetlere katkı sağlamayı hedefliyor. Örgütlenmemiz ‘sendikalar nasıl olmalı’ sorusuna da yanıt arıyor ve sarı, bürokratik, işbirlikçi sendikal anlayışla mücadele etmeyi temel faaliyetlerinden biri olarak saptıyor.

– Derneğimizin bütçesine girecek paraların kaynağı şeffaftır. Herhangi bir sermaye kuruluşundan fon alımını kesinlikle kabul etmiyoruz. Temel ilkemiz şudur; gelirimiz başta üyelerimiz olmak üzere işçi örgütleri ve emekçilerdir.

– Denetim görevi tüm üyelerindir. Mali anlamda şeffaflık derneğimizin en önemli ilkelerinden biridir. Üyelerine gelir ve giderleri ile ilgili rapor verir. 

– Dernek seçimlerinde birden fazla liste yarışması halinde seçimi kaybeden listenin denetim kurulunda sorumluluk alması için pozitif ayrımcılık ilkesini tüzüğüne koymuştur.

– Esnek, güvencesiz ve ev içi çalışmaya mahkum edilen kadın emekçilerin sorunlarına dair özel çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kadın emekçilerin derneğimizde sorumluluk almasını teşvik ediyor ve yönetim organlarında kadın üye olmasını zorunlu hale getiriyoruz. Kadın üyelerin sorumluluk almasında ve kadın emekçilerin sorunlarına dair çalışmalarda, derneğin kadın üyelerinin oluşturacağı ve yetkili olacağı kadın örgütlenmesi yetkilidir.