Biz Kimiz?

Günümüzde bizlere yani işçi sınıfına vahşi sömürü düzeni dayatılıyor. Tarihsel kazanımlarımız gasp edilirken kölece çalışma koşullarına mahkûm edilmek isteniyoruz.

Bizler biliyoruz ki bizim kaderimizmiş gibi gösterilen bu sömürü ve güvencesizlik sarmalından ancak işçi sınıfının birliği ve dayanışmasıyla vereceği mücadele ile çıkılabilir.

İşçi Dayanışma Derneği’ni kuran bizler bu bilinçle sınıf mücadelesine mütevazı bir katkı yapmak için yola çıktık. 

Kimliklerimize, statülerimize, hangi işkolunda çalıştığımıza bakmadan bir araya geldik ve birleşik bir mücadele için sorumluluk aldık.

Biz;

– Emperyalizme, kapitalizme, faşizme ve gericiliğe karşı eşit, özgür, demokratik, sınıfsız, sömürüsüz ve barış içinde bir dünyanın kurulmasını savunanlarız. Sömürü sisteminin tamamen ortadan kalkmasının yolunun, üreten işçi sınıfının yöneten konuma gelmesiyle gerçekleşeceğini bilenleriz. 

– Tarihsel referansını Kavel’den, 15-16 Haziran’dan, Yeni Çeltek’ten, Tarişten, Aşkale’den, Büyük Madenci Yürüyüşünden ve sayamadığımız onlarca deneyimden alanlarız.

– İşçi sınıfının dil, din, ırk, mezhep ve cinsiyet ayrımlarıyla parçalanmasına karşı çıkanlarız. Farklılıklarımızla ortak bir mücadele vereceğimizi düşünenleriz. 

– Tek kişiye daraltılmış yönetim anlayışını reddedenleriz. Sözün, yetkinin, kararın tabana yayılmasını savunanlarız. Yönetimde, mali işleyişte şeffaflık olmazsa olmaz diyenleriz. Biliriz ki emek verenin hesap sorma hakkı vardır. 

– Kadın emekçilerin evde, işyerlerinde ve hayatın her alanında karşılaştığı sorunların farkında olanlarız. Hayatın her alanında tam eşitlik için sesimizi yükseltenleriz. 

– Sermaye ile emek arasında sınıf kavgasında sıkça duyduğumuz ‘aynı gemideyiz, herkesin fedakarlık yapması gerekir, işbirliğini çoğaltalım’ laflarının işçi sınıfının çıkarlarına ters olduğunun bilincinde olanlarız. Sermaye kuruluşlarından ‘fonlar’ alarak sınıf kavgası verilmez diyenleriz. 

Derdimiz; 

– İşçi sınıfı içerisinde oluşan ayrımlarla ve rekabetle mücadele etmek ve sınıf dayanışmasını çoğaltmak.

– ‘Bilinçli işçi ve örgütlü sınıf’ şiarını yaygınlaştırmak için sınıf bilincini artırmak.

– Her işçinin sendikalı olması ve her sendikanın demokratik ilkelerle güçlenmiş gerçek bir işçi örgütü olması.

– Tüm işçilerin ekonomik, sosyal ve hukuksal anlamda kazanımlar elde etmesini sağlamak ve işçi sınıfına karşı yapılan saldırılara karşı tüm emekçilerle birlikte mücadele etmek. 

Çağrımız tüm sınıf kardeşlerimize;

Gelin elbirliğiyle yaşadığımız sorunlara çözüm bulalım, gelin birlikte insanca yaşam ve insanca çalışma koşulları için sesimizi yükseltelim.

Birlikten güç doğar diyerek sömürücülere karşı birleşelim.

ÜRETEN BİZİZ YÖNETEN DE BİZ OLACAĞIZ!

İŞÇİ DAYANIŞMA DERNEĞİ